שכר מינימום- אל תסתפקו בפחות

שכר עובדים

שכר מינימום הוא השכר המינימלי שעל המעסיק לשלם לעובדו בעבור עבודתו.

במידה ששכרו של העובד נמוך משכר המינימום, חייב המעביד להשלים את שכרו עד לגובה המינימלי לפחות.

שכר מינימום יומי לעומת חדשי

שכר מינימום יומי הינו החלק ה-25 של שכר מינימום חודשי לגבי עובד המועסק שישה ימים בשבוע והחלק ה- 21.6 לגבי עובד המועסק חמישה ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה הינו החלק ה-182 של שכר המינימום החודשי.
בערכים נומינליים נכון לחודש יוני 2018 שכר המינימום החודשי עומד על 5,300 ₪ ושכר המינימום לשעה עומד על 29.12 ₪.

מהם יסודות השכר הקובע לתשלום שכר מינימום על-פי חוק?

בשכר שאותו יש להשוות לשכר המינימום נכלל שכר יסוד, תוספת יוקר וכל תוספת קבועה, למעט תוספת משפחה, תוספת וותק, תוספת משמרות, משכורת י"ג, מענקים שנתיים והחזר הוצאות, גמול עבור שעות נוספות, כוננויות, תורנויות וכד'.

חשוב לדעת כי לאור קיומן של התוספות הכלולות והבלתי כלולות, ייתכן מצב בו עובד אשר מרוויח שכר הגבוה משכר המינימום (עקב תוספות לא כלולות) יקבל תוספת השלמה לשכר מינימום.

מצב זה נוצר כאשר השכר הקובע אותו יש להשוות לגובה שכר המינימום, הוא אכן נמוך יותר מהנדרש על פי חוק.

נגישות