שכר, חגים ומה שביניהם…

תשלום שכר

יש לא מעט בלבול בכל הנוגע לתשלום שכר עבור ימי חג.

באנו לעשות לכם סדר…

בהתאם לדין, ולרבות בהתאם לצו ההרחבה להסכם המסגרת 2000, יש להבדיל בין עובדים חודשיים לעובדים שאינם חודשיים, כגון עובדים יומיים או שעתיים.

עובדים חודשיים מקבלים שכר חודשי רגיל גם בחודש הכולל את ימי החג, אולם הם אינם זכאים לדמי חגים, כלומר, תשלום נפרד עבור ימי החג.

עובדים שאינם חודשיים, אשר לא נעדרו מהעבודה סמוך ליום החג, כלומר, יום לפני החג ויום אחרי החג, אלא בהסכמת המעביד, יהיו זכאים, לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, לתשלום מלא בעבור ימי החג, במידה והם נעדרו בהם ממקום עבודתם, זאת בתנאי שימי החג הללו לא חלים ביום שבת ואף לא ביום ששי, או במקרה והם עובדים בשבוע עבודה מקוצר.

עובדים לא חודשיים שאינם יהודיים יכולים לבחור בין ימי החג היהודיים לבין ימי החג הנהוגים לפי דתם.

ימי החג היהודיים מוגדרים כ-9 ימי החג הבאים: 2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות.

צו ההרחבה

צו ההרחבה שלעיל, אשר קובע את הזכאות של עובדים לא חודשיים לדמי חגים, איננו מציין מהו גובה התשלום עבור ימי החג.

עם זאת, הפרשנות המקובלת היא שלגבי עובד יומי, המדובר בתשלום זהה לתשלום עבור יום עבודה רגיל. ולגבי עובד שעתי, המדובר בתשלום עבור מספר שעות העבודה הממוצע ליום לפי השנה האחרונה, כאשר בכל מקרה, התשלום הנו ללא תוספות שונות כגון דמי נסיעות, גמול שעות נוספות וכדומה.

והעיקר, חג שמח J





נגישות