כל מה שכדאי לדעת על שעות נוספות

שעון

בהתאם לסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, חישוב שכר השעות הנוספות, המכונה גם גמול שעות נוספות, נעשה באופן הבא:

גמול שעות נוספות עבור עבודה ביום חול:

  • עבור השעתיים הנוספות הראשונות – תשלום בסך של 125% ביחס לשכר שעת עבודה רגילה. כלומר, תוספת של 25% על ערך שעת העבודה רגילה.
  • עבור כל שעה מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, כלומר, החל מהשעה השלישית ואילך – תשלום בסך של 150% ביחס לשכר שעת עבודה רגילה. כלומר, תוספת של 50% על ערך שעת העבודה רגילה.

גמול שעות נוספות כשהשכר משולם לפי תוצרת:

  • עבור כל יחידה שנעשתה בשעתיים הנוספות הראשונות – תשלום בסך של 125% ביחס לשכר הרגיל עבור אותה יחידה. כלומר, תוספת של 25% על ערך היחידה.

עבור כל יחידה שנעשתה בשעות מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות, כלומר, החל מהשעה השלישית ואילך – תשלום בסך של 150% ביחס לשכר הרגיל עבור אותה יחידה. כלומר, תוספת של 50 על ערך היחידה.

אז תפתחו שעון ותהיו על זה.

נגישות