כל מה שכדאי וצריך לדעת על המועד לתשלום השכר.

יום תשלום השכר

יש להניח שכולכם יודעים מהו התאריך החודשי הקבוע בו אתם זכאים לקבל את תשלום השכר.

אבל לא בטוח שכולכם יודעים שהמעסיק מחויב לשלם את שכרכם באפן חודשי עם תום החודש שעבורו משולם השכר.

ובנוסף, כדאי וחשוב לדעת כי לעובד בשכר שעתי, בשכר יומי או לפי תפוקה, יש לשלם בתום מחצית החודש שבו הועסק העובד, אלא אם כן חל עליו הסכם שנקבע בו מועד אחר, או בתום החודש, אם העובד עבד במשך כל החודש וקיבל מקדמות.

ומה עושים במקרה של הלנת שכר?

איחור במועד תשלום השכר, כאשר מדובר בשכר מינימום, מהווה עבירה פלילית.

אם שכר העבודה לא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, העובד זכאי לפיצויים בגין הלנת שכר. כמו כן ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

ועל אילו פיצויים מדובר?

הפיצוי מחושב על פי הברוטו של שכר העבודה והולך ועולה בשבועות שלאחר מכן. כלומר, בשבוע הראשון של הלנת השכר אתם זכאים לפיצוי בשיעור של 5% ובשבועות הבאים אחריו אתם זכאים ל- 10% או, לחילופין, אתם זכאים לקבל תוספת הצמדה וריבית של 20%. שימו לב שתקבלו את הגבוה מבין שתי האופציות.

מתי מתיישנת תביעה על הלנת שכר?

על תביעה לקבלת שכר עבודה חלה תקופת התיישנות רגילה כשל חוב אזרחי של שבע שנים.
הזכות לפיצויי הלנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה תוך שנה מהיום שבו רואים את השכר כמולן או תוך שישים יום מהיום שהעובד קיבל את השכר שבו קשור הפיצוי (לפי המוקדם).
בית הדין רשאי להאריך את תקופת ההתיישנות במידה שיוכח שההלנה היא שיטתית.

נגישות