הגעתם לגיל… פנסיה? כדאי שתכירו את אופן החישוב.

שעון

המשכורת הקובעת לצורך חישוב פנסיה היא המשכורת שממנה מחושבים אחוזי הפנסיה לצורך קצבת פנסיה תקציבית.

המשכורת הקובעת מורכבת ממשכורת היסוד ומהתוספות הקבועות שהיו משולמות לעובד בסמוך לפרישתו לגמלאות.

המשכורת הקובעת מתעדכנת בהתאם להסכמי שכר ותוספות יוקר וכן בהתאם לשינויים שחלים בשכר של עובדים שטרם פרשו.

נגישות