מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

יש לקרוא את תנאי השימוש עד הסוף.

כללי

אתר לב תשעשרה שכתובתו (https://lev19.co.il להלן אתר) מנוהל על ידי קבוצה תשעשרה.
גולש יקר, לפני שאתה נרשם לשירותים שלנו, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שבאים לעשות סדר
ביחסים בינינו. תמצא פה את החובות והזכויות שלך ואת מדיניות הפרטיות שאנחנו מאמינים בה. וכן תמצא תיאור מפורט
של אופן השימוש שלנו במידע, שימושיו ואיסופו.
נכנסת לדף נחיתה/אתר, מעולה, זה מבחינתנו אישור לכך שקראת את תקנון השימוש בו ושכל מה שכתוב בו- מקובל
לא רק עלינו, אלא גם עליך. אם תנאי השימוש לא מקובלים עליך, סבבה- רק אל תמשיך לגלוש בו בבקשה.
אין לנו מושג בת כמה את – אבל אם טרם מלאו לך 18 שנים לא תוכלי להירשם לאתר שלנו וגם לא לספק את פרטיך
האישיים.
כל הכתוב כאן מתייחס לגברים ונשים כאחד.
אנחנו רוצים לדעת עליך רק את מה שאת רוצה לספר לנו על עצמך. ייתכן ותתבקשי לספק פרטים אישיים כגון שם,
טלפון, כתובת אימייל וכן- פרטים נוספים לגבי תחומי העניין שלך שנוכל לעדכן אותך בכתבות רלוונטיות עבורך.
כדאי שתדעי- ברגע שהשארת לנו את הפרטים שלך מבחינתנו אמרת לנו שזה סבבה מבחינתך להיכלל במאגר המידע של
האתר.
מבטיחים לא לאסוף עליך מידע שלא קשור אלינו.
מילאת את הטופס? זה לא יעלה לך כסף ולא יחייב אותך לכלום.
אם קראת כתבה שמאוד עניינה אותך ונרשמת לקבלת Newsletter תוכל בכל רגע נתון לבטל הרשמתך. לא ניעלב.
חשוב שתדעי שבעצם גלישתך באתר ייאסף מידע אודותיך. איזה מידע את שואלת? הרגלי גלישתך באתר, שירותים
ומוצרים שרכשת באתר, עמודים בהם ביקרת ובכלל- מה עניין אותך.
את לא חייבת למסור את המידע הזה אבל זהו פועל יוצא של גלישתך באתר. מעין הסכמה בלתי כתובה.
למה אנחנו אוספים את המידע? ומה אנחנו עושים איתו?
המטרה שלנו היא להשתפר, הן בתכנים והן בשירותים שאנחנו מציעים לך ולשאר המבקרים באתר שלנו.
לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולשת באופן אישי אלא רק מאפשר לאתר פנייה עתידית אליך
במגוון ערוצים כמו סמס, מייל, פייסבוק וכדומה. האתר גם יהיה רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים. תיכף
נפרט.
את תוכלי לעשות שימוש באתר לצרכים הבלעדיים שלך.
ואת גם מתחייבת למסור לנו נתונים אמתיים ועדכניים בהתאם לטפסים שתמלאי באתר.
ברגע שאת משאירה פרטים באתר את למעשה מאשרת לנו לעשות שימוש בפרטים ולהעבירם לצד שלישי, אשר רשאי לפנות
אליך ישירות מטעמו.
אנחנו מתחייבים להעביר את הפרטים שלך רק במקרה ואת ביקשת, או במקרה וקיבלנו הוראה מגורם מוסמך ע"פ דין
או צו שיפוטי או במקרה של הליכים משפטיים בינינו לבינך
ואם בטעות אתה תתבלבל ותעשה משהו בלתי חוקי אשר עלול לפגוע באתר שלנו אזי מובהר כי האתר לא יהיה מוגבל
בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי/לא מזהה לפי שיקול לדעתו הבלעדי.
הסכמות הגולש. זכות עיון, עדכון והסרה-
כל מידע שיימסר על ידך באמצעות האתר יהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים, 11 ו-17 לחוק הגנת
הפרטיות, תשמ"א-1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
הגולש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר ו/או לממש את זכותו לעיין, לעדכן או
להסיר מידע אישי על ידי שליחת בקשה לכתוב (מייל)
הסרת מידע אישי לא תמנע שימוש במידע שנמסר עד לרגע ההסרה.

עוגיות – Cookies

על מנת לאפשר לגולשת שימוש נוח וקל יותר באתר ועל מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות
הגולשת ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות .(Cookies) "
הכוונה היא לקבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו
הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותך
באתר. השימוש בעוגיות יחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.
במהלך גלישתך באתר תיחשפי לפרסומות וקישורים חיצוניים של צדדים שלישיים. האתר אינו אחראי בשום אופן
לתכנים /ו/או פרסומים אלו.
כמו כן, האתר שלנו מכיל תכנים שונים ומגוונים וביניהם גם תכנים פרסומיים אשר מטרתם קידום מכירות.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני של האתר והשירותים שהוא מציע הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של מפעילת האתר ו/או
צד שלישי אשר העניק למפעיל האתר רישיון שימוש בהם.
אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר. יובהר ויודגש כי האמור
מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות
ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, שרתי החברה המפעילה את האתר ובסיסי הנתונים שלה, באופן
מסחרי ו/או פרטי.

העדר אחריות ושיפוי

השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד.
אנחנו עושים ככל שביכולתנו להיות מדויקים, אך כולנו בני אדם ולעיתים יכולות לקרות טעויות. לכן לא תהיה
לך אפשרות להציג טענות או דרישות לשינוי התכנים המוצגים באתר. מה שלא מתאים לך- מתאים להרבה אחרים.
האתר לא לוקח אחריות על כל נזק שהוא שייתכן וייגרם לגולש בעקבות גלישתו באתר. הגבלת אחריות זו חלה גם על
כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך או חדירה בלתי מורשת לאתר.
הגולש מתחייב לשפות את החברה המפעילה את האתר על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או
תביעה של צד ג', בישראל או מחוצה לה. ובכלל זה הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הגולש
בקשר לשימוש באתר ו/או לשירותים הניתנים לו באמצעותו.

אבטחת מידע

מכיוון שהבמה עליה אנו נפגשים הינה במה מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהסברנו לך היטב כי אין באפשרותנו להבטיח
לך חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשב האישי שלך ו/או חשיפת המידע שנאגר אצלינו. לפיכך, עליך להתחייב לא
לבוא בטענה כלשהי כלפינו בסוגיה זו.
שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרשומים לעיל מבלי מחוייבות לעדכן אותך בכך. השימוש
שלך באתר ייחשב מבחינתנו כראיה להסכמתך לתנאים ששונו.

שונות

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת בלעדי בנוגע לביטול גישתך לאתר בשל הפרת סדר מצידך.
וזאת מבלי שיתבטלו שאר זכויותיה כמפורט לעיל.
אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות תנאי
השימוש ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
הדין החל על תנאי שימוש אלו הינו דין מדינת ישראל בלבד וכי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתקנון זה וכל
הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.

יצירת קשר

info@lev19.co.il לשאלות הנך מוזמן לפנות אלינו למייל

נגישות